Studie

Inleiding

Prematurenretinopathie (=Retinopathy of Prematurity = ROP) vormt, ook in de 21e eeuw, nog steeds een bedreiging voor de visus van het te vroeg geboren kind. Door geavanceerde behandeltechnieken kunnen steeds jongere kinderen in leven gehouden worden en neemt het aantal kinderen met een verhoogd risico op een ernstige vorm van ROP toe. ROP is een aandoening die wordt gekarakteriseerd door typische afwijkingen aan de retinale bloedvaten van het prematuur geboren kind. De uitgroei van deze vaten vanuit het gebied rond de oogzenuw naar de periferie van de retina start rond de 16e week van de zwangerschap en is aan de nasale zijde voltooid rond de 36e week van de zwangerschap en aan de temporale zijde rond de 40e week. Prematurenretinopathie ontstaat in het gebied waar gevasculariseerde retina overgaat in ongevasculariseerde retina Hoe jonger het kind bij de geboorte, des te groter het avasculaire gebied en hoe groter de kans op ROP.

 

NEDROP-studie

In 2009 werd de NEDROP-studie uitgevoerd. Dit was een nationale inventarisatie waaraan alle ziekenhuizen, die betrokken waren bij de zorg van prematuur geboren kinderen, deelnamen. Hiermee werd inzicht verkregen in incidentie en risicofactoren voor ROP in Nederland, het aantal behandelde kinderen, aantal kinderen met een permanente visuele beperking door ROP en de logistiek rond en kosten van screening.

 

De studie heeft geleid tot een nationale evidence based richtlijn met aangepaste screeningscriteria en prestatie indicatoren, een e-learning voor oogartsen, een informatiefolder voor ouders en een interactieve app (iOS en Android) voor neonatologen en oogartsen. 

 

NEDROP 2 

In 2017 zal de vervolgstudie uitgevoerd worden.

 

 

Doel van de studie

Inzicht verkrijgen in mogelijke verbeter punten voor ROP screening in Nederland, met als doel reductie van het aantal blinde en slechtziende kinderen door ROP.

 

Opzet

Multicenter studie

 

Inventarisatie fase

Vanaf 1 januari 2017 worden gegevens verzameld van alle kinderen die voldoen aan de inclusiecriteria voor ROP-screening volgens de nationale richtlijn met als doel:

 

In kaart brengen van effecten van verandering in zorg voor de prematuur geborene sinds de NEDROP-studie.

 

Evalueren of de aangepaste inclusiecriteria voor screening en de adviezen voor rapportage en overplaatsing geïmplementeerd en succesvol zijn.

 

Inventariseren hoeveel kinderen er sinds de laatste inventarisatie blind of slechtziend geworden zijn door ROP en wat de uitkomsten van behandeling in Nederland zijn.

 

Door inventarisatie inzicht verkrijgen in mogelijke verbeter punten in de ROP screening in Nederland, met als doel reductie van het aantal blinde en slechtziende kinderen door ROP.

 

Het NEDROP2 protocol is voorgelegd aan de Commissie Medische Ethiek LUMC. De mening van de Commissie is dat het geen onderzoek betreft als in artikel 1 sub b van de WMO (Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek met mensen). Dit heeft tot een positief oordeel geleid.

 

Implementatie fase

Na de inventarisatie fase zal aan de hand van de verkregen gegevens gekeken worden of het huidige protocol aangepast kan worden. Om zo min mogelijk kinderen te belasten zal gezocht worden naar incluisecriteria waarbij zo min mogelijk kinderen gescreend hoeven te worden zonder het risico te lopen dat kinderen, die behandeld hadden moeten worden, gemist worden.

Er zal aan een digitale ROP database gewerkt worden, waarin gemakkelijk en snel kinderen geregistreerd worden die ROP hebben ontwikkeld.

 

Subsidie

Deze studie wordt gesubsidieerd door Stichting ODAS.

 

 

 

 

 

Foto's

Stadium 3 oog

^
Sluiten
preloader
laden, even geduldannuleren